top of page

הסדרי נגישות

כתובת המקום : קיבוץ קרית ענבים

שם רכז הנגישות: רומי

טלפון: 055-5573700

מייל: harimbakery@gmail.com

"הרים" נוקטת את מירב המאמצים ומשקיעה משאבים רבים על מנת לספק לכל לקוחותינו שירות שוויוני, מכובד, נגיש ומקצועי. בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות תשנ"ח-1998 ותקנות שהותקנו מכוחו, מושקעים מאמצים ומשאבים רבים בביצוע התאמות הנגישות הנדרשות שיביאו לכך שאדם בעל מוגבלות יוכל לקבל את השירותים הניתנים לכלל הלקוחות באופן עצמאי ושוויוני.

 

הסדרי נגישות פיסיים

בעסק קיימים 2 חניות נכים

קיים רצף גישה מהחניה דרך הכניסה הראשית

קיימים מעברים נגישים בשטח החנות

קיימים שירותים נגישים

קיימים שלטי זיהוי והכוונה

מותרת כניסת חיית שירות המיועדת לסייע לאדם עם מוגבלות

במידת הצורך, ניתן לפנות לאנשי הצוות על מנת לקבל עזרה וסיוע ובנוסף, העובדים עוברים הדרכות על מנת ליצור מודעות ולהקנות כלים מעשיים למתן שירות נגיש

נגישות אתר אינטרנט 

  • אתר זה עומד בדרישות תקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג 2013.

  • התאמות הנגישות בוצעו בהתאם להמלצות התקן הישראלי (ת"י 5568) לנגישות תכנים באינטרנט ברמת AA.

  • אתר זה הונגש ונבדק ברמה הגבוהה ביותר לתצוגה בדפדפנים: כרום, פייר פוקס, דפדפן edge , אופרה, סאפרי ואקספלורר 11.

  • האתר מספק תמיכה בדפוס השימוש המקובל להפעלה עם מקלדת בעזרת מקשי החיצים, Enter ו- Esc ליציאה מתפריטים וחלונות.

  • האתר הונגש ומותאם לשימוש בטלפון נייד.

  • ההנגשה תומכת בתוכנות שונות להקראת מסך אנו ממליצים לשימוש בתוכנת NVDA העדכנית ביותר באמצעותה אנו מבצעים בדיקות.

bottom of page